Le solei d'or


En gång, förut, var det varm och vackert.